Kulturminner på Spildra

Beliggenheten midt i fjorden gir en fantastisk utsikt til alle kanter, ikke minst mot de majestetiske Kvænangstindene. Her er et flott turterreng, særlig ut mot Skaga. TørkesjåEn 7-8 km lang grusvei binder sammen nord- og sørdelen av øya og er velegnet for sykling og turgåing. Særlig spennende er alle de gamle samiske kulturminnene, de vitner om årtuseners bruk av øya. I Dunvik finnes bl.a. en rekonstruert gamme som nylig er ført opp og utover mot Skaga sees flere fraflyttede bruk som vitner om tidligere tiders bosetting. Det gamle kulturlandskapet holdes ennå i hevd gjennom sauehold og sauekjøttet fra Spildra er  viden kjent for sin gode kvalitet.

KULTURSTI: Spildra er meget rik på kulturminner. Øya har vært bosatt i minst 8.000 år og her er gjort en rekke arkeologiske funn. Norrøn gravhaug Flesteparten av kulturminnene er av samisk opprinnelse, så som gammetufter, offersteder og graver. Bjørnen var et hellig dyr i den gamle samiske religion og jakt og begravelse av bjørn hadde stor rituell betydning. Spildra kan fremvise Nordens største konsentrasjon av samiske bjørnegraver. Videre er her også en norrøn grav og en meget stor nausttuft fra tidlig vikingetid, noe som kan tyde på  et tett samkvem mellom nordmenn og samer. Mange av disse kulturminnene kan oppleves ved å følge en kultursti og lese et hefte som er laget for dette formålet.